W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO


Wakacje 2013 na Głodówce


 

 

Konkurs Przyjaciel Rodziny
Konkursu zorganizowany przez Fundację Erns & Young trwa do 25 kwietnia 2008 r. Z a p r a s z a m y do udziału rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Warszawa, 5 marca 2008r.

 

 

III edycja konkursu „PRZYJACIEL RODZINY”

 

8 marca 2008 roku, Fundacja Ernst & Young i Fundacja Przyjaciółka rozpocznie trzecią edycję konkursu „PRZYJACIEL RODZINY”. Jego celem jest znalezienie pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodziny (PCPR) oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS), którzy profesjonalnie i życzliwie wspierają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz ich podopiecznych.

 

 

PRZYJACIEL RODZINY to jedyna ogólnopolska inicjatywa promująca najlepszych pracowników PCPR i MOPS bezpośrednio pracujących z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. Poprzednie dwie edycje konkursu pokazały nam, jak ważnym wsparciem dla rodzin są dobrze przygotowani, doświadczeni i życzliwi pracownicy PCPR i MOPS. Renata Hayder, Prezes Fundacji – już po raz trzeci chcemy pobudzić do rozmów nad jakością współpracy między pracownikami samorządowymi a zwykłymi rodzinami decydującymi się na opiekę nad osieroconymi dziećmi, do zastanowienia się nad system opieki nad dzieckiem i rodziną, którego częścią są pracownicy służb społecznych. Organizator konkursu, Fundacja Ernst & Young od ponad pięciu lat pomaga dzieciom, które udało się ocalić przed pobytem w państwowych domach dziecka, oraz rodzinom, które je przygarnęły. Regularnie monitoruje sytuację rodzinnych placówek w całym kraju i stara się wesprzeć je w rozwiązywaniu problemów poprzez m.in. organizację warsztatów i szkoleń, prowadzenie programu pomocy psychologicznej, a także finansowanie przedsięwzięć związanych z promocją idei rodzicielstwa zastępczego.

 

W poprzedniej edycji konkursu zwyciężyły Pani Monika Tomaszewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu i Pani Ewa Sypik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Ze wszystkich powiatów w Polsce zebrano 470 głosów oddanych na 95 pracowników socjalnych.

 

Nominacje do III edycji Konkursu mogą zgłaszać: rodzice zastępczy i prowadzący rodzinne domy dziecka z terenu Polski .

 

 

Informacje o laureatach konkursu przekazane zostaną m.in. do starostów powiatów, wojewodów oraz prezydentów miast, z których pochodzą. Zwycięstwo będzie czytelnym sygnałem dla wszystkich, że dany powiat czy miasto ma pracowników rozumiejących
i aktywnie wspierających idee rodzicielstwa zastępczego.

 

Kalendarium:

 

8 marca 2008

Rozpoczęcie akcji promującej konkurs

10 kwietnia 2008

Ostateczny termin składania przez rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka formularzy nominacyjnych

kwiecień / maj 2008

Weryfikacja formularzy nominacyjnych pod względem formalnym

Opracowanie formularzy przez CBOS

maj 2008

Ocena najlepiej punktowanych pracowników i ostateczne obrady oraz wybór laureatów Konkursu

maj / czerwiec  2008

(Dzień Rodzicielstwa Zastępczego)

Uroczystość ogłoszenia Zwycięzców Konkursu z udziałem Pani Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Zgłoszonych pracowników PCPR/MOPS będziemy oceniać wykorzystując doświadczenie i profesjonalizm CBOS, pracowników Fundacji Ernst & Young oraz Fundacji Przyjaciółka. Ostateczne decyzje podejmuje niezależna Kapituła w składzie:

  1. dr Barbara Passini - dyrektor Krajowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego TPD w Warszawie
  2. dr Mariola Racław - Markowska - ekspert Programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych, pracownik naukowy UW, zajmuje się badaniem systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
  3. dr Renata Hayder – prezes Fundacji Ernst & Young
  4. Marek Liciński – terapeuta rodzinny, prezes Federacji na Rzecz Reintegracji Społecznej
  5. Grażyna Dziedzic – laureatka I edycji Konkursu Przyjaciel Rodziny, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
  6. Monika Tomaszewska – laureatka II edycji Konkursu Przyjaciel Rodziny, pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Jolanta Fedak - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Związek Powiatów Polskich oraz wojewodowie: lubelski, łódzki, podkarpacki, podlaski, śląski, warmińsko – mazurski i zachodniopomorski. Współpraca z administracją samorządową i rządową jest próbą wspólnego poszukiwania dobrych praktyk w obszarze opieki nad dzieckiem osieroconym.

 

Ogólnopolskimi patronami medialnymi są: Kurier Szczeciński, Radio Zachód, Radio eM, PR Rzeszów, TV Sfera, PR Olsztyn, TVP Olsztyn, TVP Katowice, TVP Kraków, TVP Lublin, GW Szczecin, Akcja Dzieciaki do domu Gazety Wyborczej, Nowiny, Tygodnik Podkarpacie, Dziennik Polski, Dziennik Elbląski, Gazeta Wrocławska, Radio Łódź, Gazeta Pomorska, Radio Gra, Gazeta Teraz Toruń, Radio Kielce, Echo Dnia, TV Białystok, PRO FM, Dziennik Wschodni, Radio Lublin i Radio Opole.

 

Konkurs wspierają również: CBOS, Agencja Reklamowa KotBury oraz Dom Mediowy Arbomedia.

 

Partnerem Konkursu jest Fundacja Przyjaciółka.

Więcej informacji: www.przyjacielrodziny.pl

 

Kontakt:

Monika Łukasik

Ogólnopolski organizator konkursu

tel. (22) 557 75 48

kom.  0502 122 928

e-mail: Monika.Lukasik@pl.ey.com              

 

Joanna Luberadzka – Gruca

Partner konkursu

tel. (22) 584 22 89

kom. 0607 884 575

e-mail:joanna.luberadzka-gruca@fundacja.przyjaciolka.pl

Zdzisław Brewiński

Koordynator Konkursu w woj. łódzkim:

tel. (42) 671 35 76

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej

JA I MÓJ DOM

  www.ja-i-moj-dom.jasky.pl

e-mail: brewa88@wp.pl

 

 

wspolpraca-organizatora-pieczy-zastepczej-z-rodzinami-zast8230.pdf
Współpraca organizatora Pieczy Zastępczej z Rodzinami Zastępczymi - perspektywa opiekunów. (rozmiar: 45 KB)

 

PIKNIK 2013  W PABIANICACH


 WIECZÓR GWIAZDKOWY 2013

 


 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony