W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO


Wakacje 2013 na Głodówce


 

 

Postulaty Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej
(Z protokołu spotkania w dniu 25.01.2008)

Postulaty Koalicji w sprawie ustawy:

·        ·        Rodziny spokrewnione:

o      o       zmiana nazewnictwa np. na rodzinę opiekuńczą,

o      o       dokładne określenie, kto taką opiekę może sprawować np. ten, kto w KRiO jest zobowiązany do bezpośredniej alimentacji na dziecko,

o      o       Powinna być włączona w działanie gmin a nie powiatów,

·        ·        Rodziny niespokrewnione:

o      o       Jasne zasady możliwości przekształcenia się w rodziny zawodowe,

o      o       Sposób finansowania rodzin zawodowych,

·        ·        Rodzinne Domy Dziecka:

o      o       Instytucja czy rodzina?

o      o       Problem finansowania pracowników (umowa o pracę, umowa zlecenie, nadgodziny) i dodatkowe etaty,

o      o       Formalizacja opieki,

·        ·        Rodziny zawodowe wielodzietne:

o      o       Te same zadania co RDD,

o      o       Mniej wsparcia niż RDD,

o      o       Mniej funduszy i problem z lokalami,

o      o       Umowy zlecenie, które dają mniejsze korzyści niż umowa o prace,

·        ·        Rodzina zawodowa specjalistyczna:

o      o       Lepsze określenie, jaka to rodzina i z jakimi problemami dzieci powinny do niej trafiać,

o      o       Większa pomoc dla tej rodziny,

o      o       Konkretne rodziny, dla konkretnych dzieci np. niedostosowanych społecznie, z MPD itd.

·        ·        Częściowe koszty utrzymania dziecka powinny być waloryzowane na podstawie aktualnego wskaźnika inflacji, a najlepiej gdyby został wprowadzony koszyk/bon na każde dziecko, który byłby taki sam dla wszystkich form opieki, wyliczony realnie i aktualizowany. Rodziny szacują, że na dzień dzisiejszy, realny koszt utrzymania dziecka to 3.000 zł miesięcznie na 1 dziecko, w ramach tego kosztu uwzględniono już wynagrodzenie opiekunów. Ta propozycja mogłaby rozwiązać problem opiekunów w rodzinnym domu dziecka. Dyrektor nadal miałby umowę o pracę, jednak w jego gestii byłoby to ilu zatrudniłby pracowników i w jakiej formie i w jakim wymiarze czasu pracy.

·        ·        Usamodzielnienie:

o      o       Studenci rozpoczynający studia we wrześniu nie otrzymują pomocy na kontynuowanie nauki.

o      o       Pomoc na kontynuowanie nauki kończy się w 25 roku życia, bez względu na to czy student uczy się dalej.

o      o       Dzieci niepełnosprawne, które nigdy nie będą samodzielne- sposób finansowania i przejmowania opieki nad nimi, gdy rodzice zastępczy już nie będą w stanie się nimi opiekować.

o      o       Osiemnastolatek w wielu przypadkach nie jest wystarczająco dojrzały emocjonalnie, aby być samodzielnym- jak to rozwiązać?

·        ·        Opiekun zastępczy powinien być stroną w toczących się sprawach sądowych dotyczących powierzonych dzieci. Powinien mieć także możliwość podejmowania prawnie wiążących decyzji dla dobra dziecka nawet, jeżeli nie jest opiekunem prawnym np. dotyczących leczenia dziecka.

·        ·        Rzetelna informacja rodzin zastępczych i kandydatów na te rodziny o ich prawach np. czym różnią się dane sformułowania sądowe i jakie niosą za sobą konsekwencje, gdzie mogą szukać pomocy /rozszerzenie zakresu szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz dodatkowe szkolenia w trakcie sprawowania opieki/

·        ·        Rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci – np. pomoc na zakup instrumentów czy potrzebnego sprzętu.

·        ·        Wpisanie w ustawę współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi.

·        ·        Rzetelna i dobra diagnoza dzieci przed umieszczeniem ich w Rodzinach Zastępczych i Rodzinnych Domach Dziecka, kierowanie dzieci do konkretnych, przygotowanych rodzin.

·        ·        Dzieci i młodzież nieprzystosowana społecznie - inne zasady i sposób finansowania w zależności od tego czy została skierowana do rodziny z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego czy Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

wspolpraca-organizatora-pieczy-zastepczej-z-rodzinami-zast8230.pdf
Współpraca organizatora Pieczy Zastępczej z Rodzinami Zastępczymi - perspektywa opiekunów. (rozmiar: 45 KB)

 

PIKNIK 2013  W PABIANICACH


 WIECZÓR GWIAZDKOWY 2013

 


 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony