Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Mapa strony
Klauzule RODO


Wakacje 2013 na Głodówce


 

 

Postulaty Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej
(Z protokołu spotkania w dniu 25.01.2008)

Postulaty Koalicji w sprawie ustawy:

·        ·        Rodziny spokrewnione:

o      o       zmiana nazewnictwa np. na rodzinę opiekuńczą,

o      o       dokładne określenie, kto taką opiekę może sprawować np. ten, kto w KRiO jest zobowiązany do bezpośredniej alimentacji na dziecko,

o      o       Powinna być włączona w działanie gmin a nie powiatów,

·        ·        Rodziny niespokrewnione:

o      o       Jasne zasady możliwości przekształcenia się w rodziny zawodowe,

o      o       Sposób finansowania rodzin zawodowych,

·        ·        Rodzinne Domy Dziecka:

o      o       Instytucja czy rodzina?

o      o       Problem finansowania pracowników (umowa o pracę, umowa zlecenie, nadgodziny) i dodatkowe etaty,

o      o       Formalizacja opieki,

·        ·        Rodziny zawodowe wielodzietne:

o      o       Te same zadania co RDD,

o      o       Mniej wsparcia niż RDD,

o      o       Mniej funduszy i problem z lokalami,

o      o       Umowy zlecenie, które dają mniejsze korzyści niż umowa o prace,

·        ·        Rodzina zawodowa specjalistyczna:

o      o       Lepsze określenie, jaka to rodzina i z jakimi problemami dzieci powinny do niej trafiać,

o      o       Większa pomoc dla tej rodziny,

o      o       Konkretne rodziny, dla konkretnych dzieci np. niedostosowanych społecznie, z MPD itd.

·        ·        Częściowe koszty utrzymania dziecka powinny być waloryzowane na podstawie aktualnego wskaźnika inflacji, a najlepiej gdyby został wprowadzony koszyk/bon na każde dziecko, który byłby taki sam dla wszystkich form opieki, wyliczony realnie i aktualizowany. Rodziny szacują, że na dzień dzisiejszy, realny koszt utrzymania dziecka to 3.000 zł miesięcznie na 1 dziecko, w ramach tego kosztu uwzględniono już wynagrodzenie opiekunów. Ta propozycja mogłaby rozwiązać problem opiekunów w rodzinnym domu dziecka. Dyrektor nadal miałby umowę o pracę, jednak w jego gestii byłoby to ilu zatrudniłby pracowników i w jakiej formie i w jakim wymiarze czasu pracy.

·        ·        Usamodzielnienie:

o      o       Studenci rozpoczynający studia we wrześniu nie otrzymują pomocy na kontynuowanie nauki.

o      o       Pomoc na kontynuowanie nauki kończy się w 25 roku życia, bez względu na to czy student uczy się dalej.

o      o       Dzieci niepełnosprawne, które nigdy nie będą samodzielne- sposób finansowania i przejmowania opieki nad nimi, gdy rodzice zastępczy już nie będą w stanie się nimi opiekować.

o      o       Osiemnastolatek w wielu przypadkach nie jest wystarczająco dojrzały emocjonalnie, aby być samodzielnym- jak to rozwiązać?

·        ·        Opiekun zastępczy powinien być stroną w toczących się sprawach sądowych dotyczących powierzonych dzieci. Powinien mieć także możliwość podejmowania prawnie wiążących decyzji dla dobra dziecka nawet, jeżeli nie jest opiekunem prawnym np. dotyczących leczenia dziecka.

·        ·        Rzetelna informacja rodzin zastępczych i kandydatów na te rodziny o ich prawach np. czym różnią się dane sformułowania sądowe i jakie niosą za sobą konsekwencje, gdzie mogą szukać pomocy /rozszerzenie zakresu szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz dodatkowe szkolenia w trakcie sprawowania opieki/

·        ·        Rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci – np. pomoc na zakup instrumentów czy potrzebnego sprzętu.

·        ·        Wpisanie w ustawę współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi.

·        ·        Rzetelna i dobra diagnoza dzieci przed umieszczeniem ich w Rodzinach Zastępczych i Rodzinnych Domach Dziecka, kierowanie dzieci do konkretnych, przygotowanych rodzin.

·        ·        Dzieci i młodzież nieprzystosowana społecznie - inne zasady i sposób finansowania w zależności od tego czy została skierowana do rodziny z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego czy Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich


Dodaj komentarz, wszystkich (0):2018-wskazania-1-za-2017-rok.pdf
Wg aktualnych umów /z aneksem/ (rozmiar: 635 KB)

klauzula--dla-uczestnikw.pdf
Klauzula informacyjna dla uczestników (rozmiar: 410 KB)

cd.-wskazania-1-podatku-za-2016-rok-wykaz-wg-umow-z-podpisanym-aneksem.pdf
Umowy z aneksem (rozmiar: 552 KB)

17-gwiazdka-program.pdf
ZABAWA GWIAZDKOWA W PATIO AHE (rozmiar: 570 KB)

wskazania-1-podatku-za-16r-do-umow-z-aneksem.pdf
ANEKS PODPISANY DO 27 X 17 (rozmiar: 420 KB)

brak-wskazan.pdf
UMOWY BEZ WSKAZAŃ; UMOWY ROZWIĄZANE (rozmiar: 325 KB)

17-zgloszenie-on-do-programu-pomocy.pdf
Do podprogramu 17 wg kryteriów doboru (rozmiar: 338 KB)

17-zgloszenie-rz-do-programu-pomocy.pdf
Do podprogramu 17 wg kryteriów doboru (rozmiar: 186 KB)

17-nowa-umowa-uzyczenia.pdf
Od 17.09.17. Nowa Umowa dla wszystkich (rozmiar: 643 KB)

17-nowy-wniosek-o-uzyczenie-konta-bankowego.pdf
Od 17.09.17. Wniosek dla wszystkich (rozmiar: 435 KB)

pomagaj-z-nami-ws-2.pdf
Działo się w TESCO 25 i 26 marca (rozmiar: 1172 KB)

pomagaj-z-nami-ws-1.pdf
Kupuj i głosuj w TESCO (rozmiar: 1026 KB)

wskaznia-1-za-15r-2.pdf
Wykaz wg umów 11/11 - 3/16 (rozmiar: 413 KB)

wskazania-1-podatku-za-15r-1.pdf
Wykaz wg umów: 1/07 - 10/11 (rozmiar: 411 KB)

ja-i-moj-dom--1--640x480.jpg
Wydrukuj i podaj dalej... (rozmiar: 106 KB)

wspolpraca-organizatora-pieczy-zastepczej-z-rodzinami-zast8230.pdf
Współpraca organizatora Pieczy Zastępczej z Rodzinami Zastępczymi - perspektywa opiekunów. (rozmiar: 45 KB)

dzialamy-wspolnie-nowe.pdf2.pdf
(rozmiar: 486 KB)

baner.doc
baner - ustaw u siebie (rozmiar: 30 KB)

wspolpraca-organizatora-pieczy-zastepczej-z-rodzinami-zast8230.pdf
Współpraca organizatora Pieczy Zastępczej z Rodzinami Zastępczymi - perspektywa opiekunów. (rozmiar: 45 KB)

 

PIKNIK 2013  W PABIANICACH


 WIECZÓR GWIAZDKOWY 2013

 


 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony