W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO


Wakacje 2013 na Głodówce


 

 

AKTUALNOŚCI - czerwiec 2007


22.06.07. Wiadomość z Forum Opieki Zastępczej - rdd pacyna:

Nie jesteśmy w stanie opisać w tej chwili zmian wprowadzanych do projektu ze względu na ich obszerność i nasz brak czasu. W ciągu tego tygodnia pracowaliśmy wspólnie w Warszawie dwa dni i następne dwa przed nami od jutra. Coś więcej postaramy się napisać w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję, że nasze prace zaowocują jakimś dobrem.
Skład naszej grupy to kilkanaście osób -głównie rodzice zastępczy z rodzin niespokrewnionych zawodowych i nie zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka. Wspierają nas inne osoby związane z naszym środowiskiem oraz prawnicy. Ogólna zasada jest taka, że nie przyjmujemy uwag typu "to nie przejdzie". Planujemy takie zapisy jakie uważamy za słuszne i uzasadnione. Nie dzielimy na realne i nierealne. Jeżeli po stronie rządu jest rzeczywista wola likwidacji domów dziecka to nasze pomysły staną się realnością na co mocno liczymy. Nie chcemy być współautorami projektu który "poprawi" sytuację zastępczego rodzicielstwa, leczktóry ją zasadniczo zmieni. Liczymy na takie prawo, które spowoduje olbrzymi wzrost ilości rodzin zastępczych. Bez tego nie znikną domy dziecka.

 -----------------------------------------------------------

21.06.07. Wiadomość z Forum Opieki Zastępczej - Czesiek i Sabina:

Po spotkaniu 14 czerwca w Warszawie, wyłoniona została 13 osobowa grupa rodziców zastępczych składająca się z Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka. Zadaniem tej grupy jest przygotowanie projektu zmian do rządowego projektu ustawy. Spotkanie odbyło się 19 i 20 czerwca. Podczas prac okazało się że rządowy projekt minął się z pierwotną intencją.
Wypracowaliśmy wiele wspólnych stanowisk, i wszystko zmierza w kierunku ujednolicenia a zarazem do poszanowania prywatności i indywidualności naszych rodzin.
Z powodu ogromnej wagi przedmiotu i wielości stanowisk nie byliśmy w stanie doprowadzić projektu do końca. Następne spotkanie odbędzie się podczas najbliższego weekendu.
Prosimy całe środowisko Zastępczego rodzicielstwa i ludzi dobrej woli o modlitwę w tej sprawie. Niech Bóg nam błogosławi.
Czesiek

 -----------------------------------------------------------

16.06.07.  Zbiórka indywidualna cd - wpłaty w maju:

-----------------------------------------------------------
 •   RDDC - 2025,3

 • RZ Śl (RAB) - 100
 • RZ Św - 51
 • RZ Woj - 20,9
 -----------------------------------------------------------

14.06.07.  Spotkanie reprezentacji środowisk zastępczego rodzicielstwa.

Łódzkie środowisko reprezentowane było przez rodzinny dom dziecka oraz trzy rodziny zastępcze (w tym prezesa naszej Fundacji). Po spotkaniu  przyjęta została następująca treść komunikatu (do przekazania Gazecie Wyborczej):

W dniu 14 czerwca 2007 roku w Warszawie odbyło się spotkanie środowisk zastępczego rodzicielstwa z całego kraju, w szczególności rodziców prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze.

Wyrażamy swoją aprobatę dla podjętej przez Gazetę akcji na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i przebywających w domach dziecka. Uważamy, że wszelkie działania zmierzające do usprawnienia systemu regulującego ten palący problem są bardzo potrzebne.

W najbliższych dniach grupa przedstawicieli środowisk rodzicielstwa zastępczego będzie pracować nad swoimi propozycjami do przygotowywanej ustawy o rodzicielstwie zastępczym.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

11.06.07. - Spotkanie "Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej"

Z delegacji Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w spotkaniu wzięły udział Lidia Wojciechowska i Mariola Dąbrowska.

Najważniejsze tematy poruszane na spotkaniu (z protokołu ze spotkania):

 1. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - omówienie działań lokalnych  [...]
 2. Gazeta Wyborcza rozpoczęła akcję "Dzieciaki do domu\' w ramach której nawiązała współpracę z Koalicją, mechanizm akcji będzie zbliżony do akcji z lat ubiegłych "Rodzić po ludzku".
 3. Nową akcję rozpoczął także Tygodnik POLITYKA "Człowiek 0-7", w ramach której także zajmuje się dziećmi poza rodziną biologiczną
 4. Konieczny jest wybór koordynatora. Ustaliliśmy, że za koordynację prac Koalicji będzie odpowiadał Zespół Koordynujący złożony z pięciu osób, z których co najmniej 3 będą podejmować wiążące decyzje. W skład Zespołu zaproponowano: Joannę Luberadzką, Barbarę Passini i Leszka Drozdowskiego (który był nieobecny, więc nie mógł wyboru przyjąć), ponieważ w składzie tego Zespołu powinien być także rodzic zastępczy i opiekun z rodzinnego dom dziecka, do 20 czerwca włącznie czekamy na nazwiska kandydatów, jeżeli nazwisk będzie więcej niż miejsc w Zespole zorganizujemy elektroniczne wybory.
 5. Ustaliliśmy, że jest konieczność stworzenia ram działania Koalicji. W załączeniu propozycja regulaminu, poprosimy do 20 czerwca o nanoszenie poprawek na czerwono lub w trybie śledź zmiany i przesłanie do fundacji przyjaciółka. [ART1309]
 6. Spotkania Koalicji będą odbywały się raz na kwartał. Do końca tego roku spotkania zostały zaplanowane na 25 września godzina 12.00 /uwaga przesunięcie godziny!/ i 27 listopada godzina 12.00. Od stycznia spotkania będą odbywały się kwartalnie.
 7. W sejmie odbyła się konferencja 21/22 maja oraz towarzyszyły jej warsztaty 22/23 maja dla pracowników socjalnych z Warszawy.
 8. Towarzystwo "Nasz Dom" zebrało grupę inicjatywną, która pracuje nad standardami  rodzinnych form opieki. Pan Tomasz Polkowski zaprosił do współpracy przy tworzeniu tych standardów  członków Koalicji. Kolejne spotkanie Koalicji we wrześniu będzie, między innymi, poświęcone temu tematowi. IFCO ogłosi 13 czerwca w Brukseli "Quality4Children: europejskie standardy dla dzieci w opiece poza rodziną biologiczną" 
 9.  Projekt Ustawy o rodzinnych formach opieki dzisiaj staje na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Bardzo prosimy wszystkich, którzy mają uwagi co do tego projektu o niezwłoczne przesyłanie ich do Ani Kołtunowicz e-mail:aniak@go.home.pl  Tekst projektu znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl
 10. W Waplewie odbyła się doroczna konferencja Towarzystwa "Nasz Dom", na której silnie były reprezentowane powiaty
 11. Od 18 do 21 listopada IFCO organizuje na Malcie Europejskie Seminarium - dobrze by się stało gdyby mogła wziąć w nim udział reprezentacja Koalicji.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.06.07. Spotkanie, o którym mowa w podanej informacji w dniu 28 maja, odbędzie się w sali im. s Faustyny w kościele św. Jakuba Pl. Narutowicza 1 dnia 14 czerwca o godzinie 11:00. To jest plac przy ul Grójeckiej bardzo blisko dworca PKP Warszawa Zachodnia.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

wspolpraca-organizatora-pieczy-zastepczej-z-rodzinami-zast8230.pdf
Współpraca organizatora Pieczy Zastępczej z Rodzinami Zastępczymi - perspektywa opiekunów. (rozmiar: 45 KB)

 

PIKNIK 2013  W PABIANICACH


 WIECZÓR GWIAZDKOWY 2013

 


 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony