W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO


Wakacje 2013 na Głodówce


 

 

Projekt Ustawy o Rodzinnej Opiece Zastępczej
Projekt został przygotowany w Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji i skierowany do prac legislacyjnych. Środowiska rodzinnej opieki zastępczej oprotestowały projekt.

Projekt Ustawy o Rodzinnej Opiece Zastępczej

Andrzej Olszewski z Misji Nadziei (Chrześcijanskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom - Misja Nadziei ) zaprasza do dyskusji:
 
Szanowni Państwo,

Przedstawiamy przygotowany w Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji projekt nowej Ustawy o Rodzinnej Opiece Zastępczej.

 
Nowa ustawa precyzuje i dookreśla wiele praktycznych kwestii związanych z rodzicielstwem zastępczym i w tym zakresie przyczyni się do ujednolicenia stosowania prawa w Polsce. Jednocześnie nie rodzi dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Państwa i jest zgodna z ustawodawstwem Unii Europejskiej.
Założenia do projektu ustawy na bazie, których została ona zbudowana były konsultowane z licznymi podmiotami społecznymi, między innymi z częścią Koalicji Na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Teraz zapraszamy Państwa do debaty publicznej. Uwagi do projektu, komentarze i pomysły związane z nową ustawą prosimy wpisywać w specjalnie wydzielonej części na Forum Rodzicielstwo Zastępcze.

 
Ściągnij projekt Ustawy
http://www.rodzina.gov.pl/zal/f232_1.doc 
 
Ściągnij uzasadnienie projektu
http://www.rodzina.gov.pl/zal/f232_2.doc 
 
Podyskutuj na FORUM
 
http://rodzinyzastepcze.home.pl/epomoc/viewtopic.php?p=12439#12439 
   
pozdrawiam serdecznie  Andrzej Olszewski   

* * *

Moi Drodzy!

Przesyłam Wam mój list do członków Koalicji, którzy sporządzili/propagują lub tylko propagują projekt ustawy o rodzinnej opiece zastępczej. Proszę Was o rozpowszechnienie w Waszych środowiskach mojego stanowiska. Dziekuję.

Pozdrawiam,

Paweł

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

Organizacja pożytku publicznego

Zarząd Krajowy,

Sierczynek 63, 66-320 Trzciel.

E-mail: szr@fosterparents.org.pl

www.fosterparents.org.pl 

Tel. 095 7431058,  0603 781921. 

.

Szanowni Państwo!

 

Z dużym niepokojem przeczytałem projekt ustawy o rodzinnej pomocy zastępczej. Ustawa ta, jeśli przejdzie w takim brzmieniu, jak na stronie 
http://www.rodzina.gov.pl/zal/f232_1.doc
, bedzie błędem społecznym o dalekosiężnych konsekwencjach dla rozwoju zastępczego rodzicielstwa. Jestem jej przeciwny, choć w wielu zapisach wnosi propozycje dobrych zmian. Zwrócę uwagę jedynie na dwa aspekty, które moim zdaniem dyskwalifikują projekt.

 

Po pierwsze, wyłączanie z ups zastępczej opieki rodzinnej spowoduje trudności w budowaniu spójnego systemu pomocy dziecku odrzuconemu i w kryzysie rodzinnym. Każdy, kto profesjonalnie włączył sie w zastępcze rodzicielstwo wie, że problemem sprawnego działania rodzin zastępczych jest brak infrastruktury pomocy. Chodzi przede wszystkim o brak wyspecjalizowanych i kompetentnych instytucji z całym zapleczem, które mogłyby wesprzeć rodzinę zastępczą w kryzysie. Jako rodzice zastępczy nie mamy możliwości diagnozowania, prowadzenia skutecznych programów naprawczych i dostępu do terapii, w tym mozliwości przemieszczenia zaburzonych dzieci, umieszczonych w naszych rodzinach zastępczych, do przejściowych form pomocowych. Zalązki nowego systemu wsparcia, który dopiero co zaczyna się kształtować w niektórych miejscach w kraju, znajdą się w strukturach, funkcjonujących w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Dlatego, że w większości będą to instytucjonalne, indywidualizujące sposoby oddziaływania na potrzebujących. Izolacja rodzin zastępczych z całego systemu pomocy społecznej jest totalnym nieporozumieniem i doprowadzi do jeszcze większej erozji rodzin zastepczych. Nie ma jeszcze dostatecznej wiedzy, doświadczeń, sumowań, badań, które udowodniałyby konieczność przyjęcia takich rozwiązań, jakie proponują autorzy przedmiotowego projektu w tym zakresie, o jakim tutaj mówię. Poza tym, widzę w separatystycznym podejściu brak solidarności z dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, przebywających w instytucjach i ich opiekunami, szczególnie tymi, którzy chcą coś wspólnie dla ich dobra zrobić. Zapewne większym uzasadnieniem do separacji działu rodzinnej opieki zastępczej z ups miałoby objęcie osobną regulacją ustawową całej opieki zastępczej, także instytucjonalnej, a nie tylko rodzinnej.

 

Druga sprawa, to projekt utworzenia Ośrodków rodzinnej opieki zastępczej, jako działania administracji powiatowej. To jest zamknięcie powiatom drogi do szukania najlepszej formy pomocy dziecku i rodzinie w kryzysie. Jest sprawą znaną z doświadczeń wielu demokratycznych krajów, że im mniej administracji, a więcej niezależnych i pratnerskich działań pomocowych w relacjach rodzinnych, tym większa skuteczność. Zamykanie tak ważnych działań (art.21 projektu) w ramach jednolitej, sztywnej struktury administracyjnej, wieszczy klęskę. Jest też świadectwem braku świadomości potrzeb i umiejętności wyznaczenia realnych propozycji systemowych dla dziecka z rodzicami mającymi poważne problemy, zaburzającymi jego rozwój. Ośrodki rodzinnej opieki zastępczej staną się jeszcze jedna fikcją społeczną. Dzisiaj na przeszło 400 jednostek samorządowych na poziomie powiatu, mamy jedynie 11 ośrodków wsparcia. Jest to tak dramatycznie trudne wyzwanie. Ich tworzenie można zadekretować, ale nie da się uczynić skutecznymi. Kto i z pomocą jakiej wiedzy miałby te ośrodki utworzyć i prowadzić działania stautowe, kiedy zarówno w systemie edukacyjnym jak i w praktyce brakuje ludzi znających się na dziecięcym odrzuceniu przez rodziców.

 

Na tych dwóch aspektach chciałbym skończyć, choć więcej możnaby podjąć argumentów przeciwko przedmiotowemu projektowi. Jeśli ustawa miałaby wejść w takim kształcie, trzeba bedzie niebawem zmieniać. Moja propozycja jest następująca. Wstrzymajmy procedury legislacyjne. Utwórzmy moratorium na cząstkowe zmiany. Pozwólmy powiatom działać i zbierać doświadczenia. Współpracuję z kilkoma PCPR-ami i poznańskim MOPR-em. Widzę pojawiającą się nową świadomość i rozpoczynający się proces otwarcia na nowe inicjatywy, budujące lokalny system wsparcia. Te mądrze zarządzane centra i ośrodki pomocy rodzinie już wiedzą, że sami nie za wiele zrobią w tym zakresie, że trzeba szukać sojuszników wśród społeczników, organizacji społecznych, rodziców zastępczych postępujących profesjonalnie. Ten proces zaledwie sie rozpoczął. Należy pomyśleć, jak go wzmocnic, a nie sztywno dekretowć i to w kierunku odwrotnym do zauważalnych już tendencji w skali całego kraju. Przyglądajmy się działaniom oddolnym, zacznijmy badać różne aspekty odrzucenia i sieroctwa, utwórzmy platformę wymiany myśli i doświadczeń, rozpocznijmy szeroko zakrojoną dyskusję społeczną, obejmująca wszystkie zainteresowane środowiska. I wreszcie, przede wszystkim dajmy sobie czas na zrozumienie argumentów, na refleksję, na wsłuchanie się w głos innych, w tym oponentów.

 

Zdolność prawa do zmiany rzeczywisotości jest ograniczona. Natomiast, bardzo liczne są przykłady, kiedy oddolna praktyka i realizm potrzeb wymuszają kierunek zmian prawnych. Zacznijmy rozmawiać, jak ma wyglądać cały system opieki zastępczej w Polsce, przestańmy wierzyć, że tylko my wiemy, co jest dobre dla zastępczego rodzicielstwa. Przygotujmy się do zmian na dole, w powiatach i przygotujmy te zmiany, jako logiczne i systemowe, aby się nie stały kolejnym chciejstwem. Nie można bez przerwy wprowadzać zmian prawnych, a ups należy do często zmienianych ustaw.

 

Powtarzam jeszcze raz, jestem przeciwny projektowi. Uważam, że nie posiada on niezbędnego merytorycznego uzasadnienia i społecznego mandatu do tak głębokich zmian strukturalnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyjęte rozwiązania będą bardziej szkodliwe dla zastępczego rodzicielstwa, niż rozwiązania istniejące w obecnej ustawie o pomocy społecznej, zresztą niedawno zmienionej. Dlatego proszę wszystkich, od których może zależeć przyszłość regulacji prawnych dotyczących zastępczego rodzicielstwa, o rozwagę i nie wykorzystywanie prorodzinnej koniunktury politycznej w sposób, który w ostateczności obróci się przeciwko tym, którym projekt ustawy miałby służyć.

 

Paweł Urbanowicz

PS. Proszę Szanownych Czytelników o rozpowszechnienie mojego stanowiska. PU.


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

wspolpraca-organizatora-pieczy-zastepczej-z-rodzinami-zast8230.pdf
Współpraca organizatora Pieczy Zastępczej z Rodzinami Zastępczymi - perspektywa opiekunów. (rozmiar: 45 KB)

 

PIKNIK 2013  W PABIANICACH


 WIECZÓR GWIAZDKOWY 2013

 


 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony