W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO

 

-----------------------
TOLLE ET LEGE
Książki warte Twojego czasu
http://www.tolle.pl
------------------------

 

Informacja o pracy Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa
Osoby przyjmujące do swojej rodziny dzieci odrzucone i osierocone...

 

Informacja o pracy

Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa

Osoby przyjmującedo swojej rodziny dzieci odrzucone i osierocone, napotykają znaczne trudności wychowawcze i opiekuńcze. Jeżeli dzieci są świadome swojego naturalnego pochodzenia, to rodzice mogą napotykać problemy, które obeazują przykładowe pytania:

Czy rodzina zastępcza potrafi przezwyciężyć nagromadzone w sierocie urazy, wynikające z dotychczasowego życia bez miłości? A jeśli urazy te okażą się się silniejsze od naszych starań, to czy starczy cierpliwości i wyrozumiałości? Skąd czerpać siłę do przezwyciężania kryzysów? Kto może wesprzeć rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych? Jak pomagać osieroconym dzieciom, nie niszcząc siebie i naturalnych dzieci? Jak tworzyć rodzinę z młodymi ludźmi, kiedy ma się świadomość, że przeszłość nie łączy? Jak zostać rodzicem zastępczym z profesjonalnymi umiejętnościami pomocy dzieciom porzuconym i osieroconym?

Na te i wiele podobnych pytań starają się odpowiadać w codziennym życiu rodzinnym członkowie Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. Jest to organizacja społeczna rodziców zastępczych i innych osób dobrej woli, pragnących tworzyć lub wspierać rodzinne środowiska zastępcze dla dzieci odrzuconych i osieroconych. Są wśród nas przede wszystkim osoby przyjmujące lub przygotowujące się do przyjęcia potrzebujących dzieci. Ale nie tylko. Z radością przyjmujemy chętnych do pomagania rodzicom i dzieciom. Pośród nas bywają uznani fachowcy od spraw opiekuńczych i wychowawczych, ale jeszcze częściej nasz ruch zastępczego rodzicielstwa współtworzą osoby wrażliwe i poszukujące nowych form i sposobów przeciwdziałania sieroctwu dzieci i młodzieży.

Doskonalimy naszą wiedzę o skutkach osierocenia i jego wpływu na wszystkich członków rodziny zastępczej. Troską otaczamy nie tylko dzieci porzucane i osierocone, ale w równym stopniu obojga rodziców zastępczych i ich dzieci naturalne.

Jeżeli założymy, że celem zastępczego rodzicielstwa jest poczucie spełnienia, zadowolenie i powodzenie w wychowaniu przyjętego dziecka, to takie rozumowanie zmusza do stworzenia właściwie od podstaw jak najbardziej kompletnego systemu wsparcia. Znajomość potrzeb i możliwości rodziny przyjmującej dzieci odrzucone i osierocone jest ciągle niewystarczająca. Stsunkowo więcej wiedzy można znaleźć o rozwoju i potrzebach dzieci porzuconych i osieroconych. Praktycznie, rodzice zastępczy uczyli się rodzinnej pomocy przyjetym dzieciom poprzez skutki własnych błędów i nieumiejętności. Ale jest to metoda bardzo ryzykowna i frustrująca.

I dlatego członkowie Stowarzyszenia udszielają sobie wzajemnego wsparcia i pomocy we wspólnotach rodziców zastępczych. Do nich należą także wszyscy wolontariusze i pracownicy Stowarzyszenia. opracowaliśmy model przygotowywania rodziców i doskonalenia naszych umiejetności. W tworzeniu wspólnoty rodzinnej z potrzebującymi dziećmi opieramy się na "Podstawach zastępczego rodzicielstwa", które są sumą wielu lat pracy i doświadczeń rodziców zastępczych Anny i Pawła Urbaniwiczów z Lutola Mokrego.

Stowarzyszenie szuka także sposobów pomocy dzieciom i młodzieży o zaburzonym rozwoju i kłopotliwym funkcjonowaniu społecznym. Rozumiemy, że najczęściej przyczyny tych niedostatków tkwią w mniej lub bardziej uświadomionym uczuciu porzucenia przez najbliższych. Staramy się znajdoweać sposoby pomocy nawet wtedy, gdy młody człowiek nie jest już w stanie zaakceptować zastępczego rodzicielstwa. Jest to wielkie wyzwanie, które dotychczas częst rodzi bezradność.

Wielką wagę przywiązujemy do istniejących, bądź tworzonych od nowa więzi naszych dzieci z ich środowiskami naturalnymi. Jest to trudne zadanie szczególnie dla rodziców zastępczych, którzy nie są krewnymi dziecka. Rodzina pochodzenia dziecka bywa uciązliwym partnerem.

Zainteresowanych rodzinnym wychowaniem i opieką nad dziećmi porzuconymi i osieroconymi serdecznie zapraszamy do naszych biur w Poznaniu, łodzi, Elblągu i na Śląsku.

Kontakt z Zarządm Krajowym Stowarzyszenia: szr@fosterparents,org.pl

Z Łódzkim Oddziałem: lindusia@wp.pl  , brewa88@wp.pl  oraz przez formularz kontaktowy.


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony