W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO

 

-----------------------
TOLLE ET LEGE
Książki warte Twojego czasu
http://www.tolle.pl
------------------------

 

KALENDARIUM ROKU RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ
R o k 2 0 0 9...

 
 
KALENDARIUM ROKU RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

20 stycznia 2010. Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem został skierowany do uzgodnień zewnętrznych.To już listopad... Zbliża się koniec roku, który został ogłoszony przez Sejm Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej...
Przyniósł jakieś zmiany?
W sondażu na początku roku przewidywaliśmy: ---> Do kalendarium...8
... i kto miał rację?
 
 
23 października. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy społecznej.
Został dodany art.78a który stwarza podstawy prawne dla gmin i powiatów dla wspomagania z własnych środków rodziny zastępcze.
 
 
17 lipca. DZIENNIK donosi:

10 lipca. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów o zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do pełnej realizacji zapisów projektu o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Supełek na chusteczce - czy poprawi pamięć Ministrów?
...Od wielu miesięcy opiekunowie zastępczy i organizacje pozarządowe czekały na projekt Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. W dniu 30 czerwca otrzymaliśmy informację, że Rada Ministrów zaakceptowała Założenia. Jednak przed nami projekt Ustawy. Mamy nadzieję, że procedowanie tego projektu będzie przebiegało sprawnie i że mimo kryzysu znajdzie Pan Minister pieniądze na to, aby pomóc dzieciom, które trafiają do pieczy zastępczej lub są już nią otoczone...Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej kontynuuje akcję przesyłania do Ministra Finansów [...] chusteczki z supełkiem, który pomaga pamiętać o rzeczach ważnych...

3 lipca DZIENNIK donosi:

30.06. Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o wspieraniu rodziny.
[...] Pomoc ma być skierowana...
...jednym ze sposobów wspierania rodziny ma być...
 ...ma kłaść nacisk...
Zakłada się...
Przewiduje się...
Tworzone będzie...
...przewidują założenia do projektu.
[...]
  Założono, że organizacja i finansowanie spokrewnionych rodzin zastępczych zajmować się będzie samorząd gminy. Natomiast za pozostałe formy pieczy zastępczej odpowiadać ma powiat, choć gmina będzie tu partycypować w kosztach pobytu dziecka. Wzrost wydatków gminy z tego tytułu znajdzie pokrycie w jej zwiększonych dochodach.
  Nowe rozwiązania powinny obowiązywać od 1 stycznia 2011r.
[Rząd przyjął założenia do ustawy... mimo że zastrzeżenia ma resort finansów ???]

Czytaj ---> Do kalendarium...: 7

Czytaj ---> Do kalendarium...: 6

8.04. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z zadowoleniem przyjął informację o wznowieniu prac przez MPiPS nad ustawą o rodzinnej pieczy zastępczej nad dzieckiem. ...


Luty 2009: ---> Do kalendarium...: 5

Czytaj ---> Do kalendarium...: 4

Czytaj ---> Do kalendarium...: 3

Czytaj ---> Do kalendarium...: 2
Czytaj ---> Do kalendarium...: 1

Założenia ustawy o systemie opieki zastępczej nad dzieckiem
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - luty 2008r

www.misjanadziei.org.pl/skrypty/zalozenia.docDodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony