W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO

 

-----------------------
TOLLE ET LEGE
Książki warte Twojego czasu
http://www.tolle.pl
------------------------

 

Ponownie w odstawkę...
27 maja 2009 MPiPS o "etapie prac" nad ustawą...

MPiPS Dział Świadczeń Rodzinnych
DSR-I-079-48 -1-KN/09
Warszawa, 27 maja 2009

   Odpowiadając na pytanie "Fundacji Przyjaciółka", dotyczące etapu prac nad projektem ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, uprzejmie informuję;
   W dniu 22 maja 2009 roku projekt "Założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem" został ponownie skierowany pod obrady Rady Ministrów. Zaakceptowanie "Założeń" przez Radę Ministrów umożliwi zakończenie prac nad projektem ustawy. Projektowane zmiany miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, za wyjątkiem niektórych przepisów zakładających etapowe dochodzenie do określonych standardów. Niestety z powodu zaistniałej trudnej sytuacji budżetu państwa, a także z uwagi na konieczność dobrego przygotowania instytucji do wdrożenia nowych rozwiązań, w tym przygotowania na dobrym poziomie programów szkoleń dla kandydatów i przeszkolenia odpowiedniej liczby kandydatów na rodziny zastępcze, konieczne jest przesunięcie terminu wejścia w życie przygotowywanej na podstawie "Założeń" ustawy na dzień 1 stycznia 2011. Nie oznacza to jednak zaprzestania prowadzenia prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie pieczy zastępczej. Zakłada się, że projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem zostanie w III kwartale skierowany do Sejmu, tak aby ustawa mogła zostać uchwalona jeszcze w tym roku - Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony