W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO

 

-----------------------
TOLLE ET LEGE
Książki warte Twojego czasu
http://www.tolle.pl
------------------------

 

List otwarty - PROTEST w sprawie decyzji Premiera
List otwarty do Donalda Tuska podpisało 27 organizacji pozarządowych i instytucji oraz rodziców zastępczych. Powód? Rząd przesunął o rok prace nad ustawą reformującą system opieki nad dzieckiem i rodziną.

Warszawa, dn. 11 lutego 2009r .

Szanowny Panie Premierze,

  Z niepokojem przyjęliśmy informację, iż Rząd podjął decyzję o czynieniu oszczędności kosztem dzieci zagrożonych wychowaniem poza rodziną, porzuconych i osieroconych, opóźniając termin wejścia w życie Ustawy o pieczy zastępczej. Projekt założeń do tej Ustawy zakłada, miedzy innymi, wsparcie dla rodzin w kryzysie, dla rodzin, których dzieci są w domach dziecka i rodzinach zastępczych, działania profilaktyczne na rzecz rodzin zagrożonych, stopniowe ograniczanie liczby dzieci w domach dziecka oraz rozwój rodzinnych form opieki zastępczej.
 
  Szczególnie niepokoi nas fakt, iż decyzja ta została podjęta w roku, który wolą parlamentarzystów został ogłoszony Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej /Uchwała sejmu z dnia 8 października 2008 roku/, co związane było także z wyrażeniem intencji zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie państwa na rok 2009.

  Protestujemy przeciwko tego rodzaju oszczędnościom, tym bardziej, że zgodnie z decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 25 września 2008 roku /KRM-24-150-08/ Ustawa o pieczy zastępczej miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Równocześnie większość jej skutków finansowych była odroczona w czasie i rozłożona na najbliższe lata, co powoduje, de facto, brak bezpośrednich oszczędności w roku bieżącym oraz niewielkie oszczędności w roku następnym. Należy brać także pod uwagę konsekwencje finansowe pozostawienia dzieci w placówkach instytucjonalnych, w których warunki wychowania są gorsze, a koszty utrzymania dziecka są wyższe, zarówno od profilaktyki, jak i od działań naprawczych w stosunku do rodziny i od rodzinnej opieki zastępczej.

  W praktyce istnieje duże prawdopodobieństwo, iż koszty społeczne i finansowe proponowanych oszczędności będą znacznie wyższe. Pogarszająca się sytuacja rodzin, związana z kryzysem oraz nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, prawdopodobnie spowodują konieczność udzielenia pomocy dla większej niż dotychczas liczby dzieci. Oferowanie tym dzieciom pomocy w formie opieki instytucjonalnej jest pogwałceniem Zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy Rec (2005)5 w sprawie praw dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy Strategii UE na rzecz praw dziecka P6 TA(2008)0012, a także obowiązującej obecnie Ustawy o pomocy społecznej Art. 80 punkt 6 /Dz.U. 2008 nr 115 poz. 728/.

  Apelujemy, by Pan Premier i Rząd rozważyli ponownie decyzję o przesunięciu wejścia w życie Ustawy o pieczy zastępczej i wzięli pod uwagę fakt, iż zamiast ograniczać, należy nasilać działania respektujące prawo dziecka do wychowania w rodzinie /Konwencja o prawach dziecka Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526 Art. 20/, szczególnie w Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej.

  Posługując się słowami Gabrieli Mistral laureatki literackiej nagrody Nobla z 1945 r. „Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć JUTRO. Jego imię brzmi DZISIAJ.

Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony