W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO

 

-----------------------
TOLLE ET LEGE
Książki warte Twojego czasu
http://www.tolle.pl
------------------------

 

Sprawozdanie z 24 posiedzenie Sejmu z dnia 7 października 2008r
Wicemarszałek Krzysztof Putra: Przystępujemy do rozpatrzenia...: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2008 Rokiem Rodzicielstwa Zastępczego. (Poseł Danuta Jazłowiecka: Roku 2009, panie marszałku.) Roku 2008, ale będzie to dotyczyło... Prostuję, jest pomyłka - roku 2009 Rokiem Rodzicielstwa Zastępczego. Chciałbym sprostować. Nie było żadnej pomyłki, bo druk jest jeszcze...


Poseł Sprawozdawca Tadeusz Cymański:

  Panie marszałku, ja krótko odniosę się do tej kwestii, ale tutaj nie ma sporu.
  (Głos z sali: To delikatna sprawa.)
  Należy tylko przejaśnić sytuację.
  Otóż jako sprawozdawca muszę sucho i beznamiętnie sprawozdawać. A więc historia była taka, że wnioskodawcy... W imieniu wnioskodawców, grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości upoważniona była pani poseł Joanna Kluzik-Rostkowska. Pierwotny projekt nosił datę 6 grudnia 2007 r. Rzeczywiście jest to już schyłek ubiegłego roku. Idea była taka, aby uczynić tym rokiem rok 2008. Druk sejmowy właśnie w tym brzmieniu, opatrzony numerem 145, nosi datę 4 stycznia 2008 r. Wtedy jeszcze nie było za późno. Pan marszałek 11 stycznia przekazał ten druk, tę ideę i ten pomysł komisji polityki społecznej, która, jak na warunki sejmowe, w miarę szybko się z tym uwinęła. Na dwóch posiedzeniach, 7 lutego oraz 27 lutego 2008 r., omówiliśmy problem, rozpatrzyliśmy i przyjęliśmy w konkluzji stanowisko, które tutaj mam zaprezentować. Tak więc Komisja Polityki Społecznej i Rodziny do Wysokiej Izby, do Sejmu zwróciła się z prośbą, aby tę uchwałę rzeczywiście podjąć, ale świadomi tego, że czas biegnie szybko - a to już był koniec lutego - bardzo przytomnie i rozsądnie uznaliśmy, aby w projekcie uchwały - ten projekt jest przedstawiony w sprawozdaniu tutaj na drugiej stronie druku nr 270 - zawrzeć to, żeby ta uchwała brzmiała: uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Rodzicielstwa Zastępczego. Tak więc kosztem formy ratujemy treść.
  Dlaczego ten 2008 r. był tak ważny? Dlatego że ta uchwała ma kilka celów i kilka wymiarów. Przede wszystkim uchwałę rocznicową, jak zawsze, przyjmuje w setną rocznicę, w tym przypadku powstania pierwszego - to się nazywało tak strasznie smutno - gniazda sierocego w Stanisławczyku koło Przemyśla. To było w 1908 r. Dlatego byłoby bardzo pięknie, gdyby udało się nam to w tym roku, ale nie będzie żadną krzywdą i stratą, jeśli ta uchwała będzie się odnosiła do 2009 r. i właśnie rok 2009 będzie rokiem rodzicielstwa zastępczego.[...]

  Ciekaw wypowiedzi posłów na temat ustanowienia roku 2008 [?] 2009 Rokiem Rodzicielstwa Zastępczego można przeczytać tutaj: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf
Trzeba otworzyć sprawozdanie z 24 posiedzenia z dnia 07-10-2008.

Dodaj komentarz, wszystkich (1):

Zdzisław:
Trzeba skopiować link: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf i wstawić go do wyszukiwarki. Bardzo pouczająca lektura.

 

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony