W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO

 

-----------------------
TOLLE ET LEGE
Książki warte Twojego czasu
http://www.tolle.pl
------------------------

 

POMAGAJ Z NAMI maj 2007
Wydanie specjalne

POMAGAJ Z NAMI     Maj   2007

 

w y da n i e   s p e c j a l n e

 

 


 

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej  Ja I  MÓJ  MDOM

i

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Łodzi

 

===================================================================

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Zdzisław Brewiński prezes Zarządu  Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM

 

* Wszystko to, co zrobimy dla dobra rodziny przyjmującej  dziecko, będzie dobrem dla niego samego...*

 

 

 

W tym numerze:

 

1.      Od wydawcy

2.      UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja  2006 roku 

o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa  Zastępczego

3.      Rodziny zastępcze - jak uratować miłość?

4.      Oferta Miesiąca

5.      Zacznij Rozdawać Ciepłe i Puchate

6.       Cytat Miesiąca

 

---------------------------------------------------------------------------

Drodzy Czytelnicy,  Maj to piękny miesiąc...

 

Powodem wydania specjalnego POMAGAJ Z NAMI jest

 

 DZIEŃ  RODZICIELSTWA  ZASTĘPCZEGO.

 

Na naszej stronie www.ja-i-moj-dom.jasky.pl  możesz pobrać

zaproszenie z programem na dzień 30 maja i 8 czerwca.

Dołącz się do nas... pomóż...

 

Z poważaniem,      Zdzisław Brewiński   brewa88@wp.pl

 

 

 

 

 

->> UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 roku o ustanowieniu dnia 30 maja

Dniem Rodzicielstwa Zastępczego <<

 

 

 

 

Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce uchwala się, co następuje:

 

Art. 1.

 

Dzień 30 maja ustanawia się Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

 

Art. 2.

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

 

U z a s a d n i e n i e

 

W Polsce jednym z wielkich i nadal nierozwiązanych problemów pozostaje umieszczanie i pobyt dzieci w

publicznych domach dziecka. Dzieci pozbawione opieki rodziców, osierocone, opuszczone, nie mają szansy

zaznać tego co jest przyrodzonym, naturalnym prawem każdego dziecka – wychowywania się w rodzinie,  posiadania Mamy i Taty.

 

Potrzeby są ogromne, w publicznych placówkach przebywa obecnie - bądź oczekuje na przyjęcie – kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Liczba ta wciąż rośnie pomimo, że odnotowujemy znaczący spadek urodzin. Jedyną szansą na to by te skrzywdzone dzieci mogły zaznać ciepła życia w rodzinie jest rozwój działalności wszelkich form rodzicielstwa zastępczego.

 

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na szczęście przybywa ludzi , którzy chcą podjąć tak szlachetną misję. Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze, Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze otaczają opieką coraz większą liczbę dzieci. Szkoda tylko, że proces ten przebiega wciąż za wolno i napotyka jeszcze wiele przeszkód. Dlatego w interesie dzieci, w interesie zdrowego społeczeństwa, należy wspierać rozwój wszelkich form rodzicielstwa zastępczego.

 

Ufamy, że ustanowienie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przyczyni się do zwrócenia uwagi na ten problem przyczyni  się do podniesienia rangi społecznej rodzicielstwa zastępczego, do tworzenia wokół niego przyjaznej atmosfery.

 

Ofiarujmy rodzicom zastępczym ten dzień za ich trud i poświęcenie. Ofiarujmy im ten dzień w dowód szacunku dla ich pracy.

 

 

 

 

 

 

->> Rodziny zastępcze - jak uratować miłość? <<

 

 

                               Izabela Okrój

 

 

 

 

 

[...] Wiele osób oglądając programy telewizyjne, czy też czytając o losach porzuconych, osamotnionych dzieci, widzi siebie w roli zastępczego rodzica. Niestety większość poprzestaje na owym myśleniu, nie realizując nigdy takich zamierzeń. Co zatem powstrzymuje przed urzeczywistnieniem takich planów? Niewiedza, stereotypy, obawa przed formalnościami, ingerencją w życie oraz niepewność, czy sprosta się tak odpowiedzialnemu zadaniu.

 

 

Pokonać stereotypy

 

 

Rodziny zastępcze w panującej powszechnie krzywdzącej opinii wyłudzają pieniądze od państwa, otrzymują ogromne środki finansowe na utrzymanie dzieci oraz marnotrawią otrzymane fundusze. Rzeczywistość jest jednak daleka od przedstawionej wizji. Tak kształtowane sądy na temat rodzin zastępczych wpływają na brak szacunku dla tego środowiska. Niestety takie opinie mają swoje dalsze konsekwencje – odstraszają bardzo wielu potencjalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

W jaki sposób zatem można wpłynąć na zmianę takiej sytuacji? Powszechnym problemem jest brak wiedzy przeciętnego obywatela, co wywołuje niepokój, dystans i często spotykane spłaszczanie zagadnień.  [...]

 

Wbrew zasłyszanym opiniom rodzicielstwo zastępcze nie jest wcale formą zarabiania na życie. Aby zostać rodzicem zastępczym, trzeba mieć stałe źródło utrzymania, posiadać polskie obywatelstwo, być nie karanym, dysponować odpowiednimi warunkami lokalowymi dla odpowiedniej liczby osób. Ważnym wymogiem jest także zdrowie psychiczne i brak chorób, które uniemożliwiają opiekę nad dzieckiem. Po spełnieniu tych wymogów kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść odpowiednie szkolenie, po którym następuje proces kwalifikacji oceniany przez zespół specjalistów. Dzieci trafiają do rodzin zastępczych na podstawie orzeczeń sądu rodzinnego.

 

 

Zmagania z przeszłością

 

 

[...] Mylne jest stwierdzenie, że rodzic zastępczy, który zaspokoi wszystkie potrzeby dziecka, będzie miał na wyłączność prawo do jego uczuć.Zastępcze rodzicielstwo nie jest przecież „zastępowaniem rodziców”, ale raczej pełnieniem funkcji rodzicielskiej. Taka relacja pozwala bowiem na sukcesywne budowanie z dzieckiem więzi równoległej do tej, którą ma ono z biologicznym rodzicem. Dziecko może zatem obdarzyć rodziców zastępczych podobnym uczuciem, jak rodziców naturalnych, jednak, co ważne, nie może się to odbywać kosztem jego kontaktów i relacji z nimi.

 

Rodzicem zastępczym może zostać każdy, kto ma prawdziwą motywację do pełnienia tej właśnie funkcji, jednak musi zdać sobie sprawę z faktu, że czekają go trudności. Istotne jest także uświadomienie sobie, że dzieci porzucone są dziećmi trudnymi, wywodzącymi się z różnych środowisk, bardzo często po

traumatycznych przeżyciach.

 

Codzienność rodzicielstwa zastępczego nie jest jednak usłana różami. To nieustanna troska - żmudna praca nad każdym dzieckiem w celu zrekompensowania mu wszystkich jego problemów i trudnych niekiedy doświadczeń z przeszłości. Często bowiem dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych mają za sobą mroczne doświadczenia – przemoc fizyczną, molestowanie seksualne, uzależnienie od alkoholu czy też narkotyków.

 

Walka z traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości może jednak przebiegać jedynie dzięki zaufaniu do nowych opiekunów, a na takie zaufanie trzeba zapracować. Dla rodziców zastępczych podejmujących trud wychowania każdy dzień jest nauką radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Niektóre dzieci bowiem nie potrafią okazywać uczuć, bywają złośliwe, agresywne, popadają w głęboką apatię, z której ciężko je wyrwać. Takie sytuacje wymagają nieustannej opieki rodzica zastępczego, który powinien być świadomy potrzeb dziecka i gotowy, aby z nim być, kiedy go potrzebuje.

 

Rodzina terapeutyczna

 

 

Kolejnym bardzo ważnym, a zarazem szalenie trudnym zadaniem jest podtrzymywanie kontaktów dzieci z ich rodzicami biologicznymi. Rodzice zastępczy mają bowiem uzdrowić relacje pomiędzy dzieckiem, a jego naturalnymi rodzicami oraz ułatwiać kontakty pomiędzy nimi. Okazuje się zatem, że działania rodziców zastępczych nie ograniczają się jedynie do wychowywania dzieci przekazanych im pod opiekę. Spada na nich również ogromna odpowiedzialność i czujność – każda bowiem uwaga, czy też niespełniona obietnica może spowodować załamanie poczucia bezpieczeństwa czy też świata wartości dziecka.

 

Biorąc pod uwagę szerokie spektrum działania rodziców zastępczych, wydawałoby się, że problemy, z którymi zmagają się mogłyby przerosnąć możliwości zwykłego człowieka. Pomimo trudności wielu z nich podjęło się tego odpowiedzialnego zadania i osiąga pozytywne rezultaty. Rodzice zastępczy muszą jednak wykazać się wielkim poczuciem dobra, które nie pozwala na pozostawienie osamotnionych i pokrzywdzonych przez los dzieci bez opieki. Mimo iż często rodzice zastępczy mają już swoje pociechy, nie przeszkadza im to podarować swoją mądrośći miłość innym.

 

Wobec tak wielu zadań, z którymi musi się zmierzyć rodzina zastępcza, najważniejsze jest jednak poczucie misji, którą może podjąć każdy człowiek. Przyjęcie do własnej rodziny nieswojego dziecka, ofiarowanie mu swojej miłości oraz opieki jest przecież największym darem, który można ofiarować drugiemu człowiekowi.

 

Istnieje zatem wielka potrzeba uświadamiania społeczeństwu zadań, które wiążą się z rodzicielstwem zastępczym. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który będziemy obchodzić 30 maja,może spowodować, że wysiłki takich rodzin zostaną docenione. Przy okazji również będzie to okazja do zaprezentowania informacji na temat działalności rodzin zastępczych, co - miejmy nadzieję - w przyszłości pozwoli na wzrost liczby kandydatów do pełnienia tej szlachetniej misji.

 

[...]

 

Promocja szlachetnej misji

 

 

Celem pomysłodawców ustanowienia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego jako drugiemu człowiekowi. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ma przede wszystkim zwrócić uwagę na taką formę pomocy dzieciom i łamanie fałszywych opinii na ten temat. Z pewnością dzięki ich wysiłkom dojdzie do podniesienia rangi społecznej rodzicielstwa zastępczego.

 

[...]

 

Docenić wysiłki

 

 

30 maja będzie zatem doskonałą okazją, aby zyskać nowe spojrzenie na rodziny zastępcze oraz docenić ich wysiłki. ... Warto zatem zapomnieć o aspekcie finansowym tych działań i przyjrzeć się bliżej tej trudnej pracy. Idea rodzinnej opieki zastępczej wiąże się przecież nierozerwalnie z ogromnym wysiłkiem i okazywaniem dzieciom miłości, której poskąpił im los.

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest również doskonałą okazją do złożenia życzeń rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka w podzięce za niełatwą służbę, jaką pełnią w polskim systemie pomocy społecznej. [...]

 

Warto, aby dzień 30 maja stał się bodźcem, który spowoduje publiczną dyskusję o funkcji rodziny zastępczej i jej zasług w systemie opieki nad dziećmi.

[...]

Możliwe, że Dzień Rodzicielstwa Zastępczego będzie także okazją do uświadomienia społeczeństwu, jak wiele problemów natury społecznej i administracyjnej napotyka to środowisko. [...]

 

Z potrzeby serca

 

 

Nie zapominajmy, że osoby występujące o uznanie ich za rodzinę zastępczą kierują się w zdecydowanej większości potrzebą serca. Dysponują wolnym czasem, mają dobre warunki lokalowe i są przekonane, że są w stanie pokochać osierocone i odrzucone dzieci jak własne. Największą nagrodą dla rodziców zastępczych są przecież najczęściej uśmiechnięte buzie dzieci.

 

Istnieje ogromna potrzeba zaangażowania wielu osób i instytucji, aby przełamać w ludziach strach przed zastępczym rodzicielstwem. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego powinien zatem rozbudzać w ludziach ciekawość związaną z pełnieniem tej funkcji oraz zainteresowanie problemami osamotnionych dzieci. Rodziny zastępcze są przecież miejscem, gdzie dzieci, które nie mają szans na wychowywanie się w naturalnej rodzinie, zostają przygotowane do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. A może w Twoim domu jest miejsce dla osieroconego dziecka?

 

 

Tu możesz przeczytać cały artykuł:

 

 

 

>> Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM <<

 

Nasza  OFERTA MIESIĄCA:

 

 

 

 

 

 

30 maja i 8 czerwca świętujemy razem !

 

-          pobierz zaproszenie à  zapraszamy2.pdf

-          zgłoś swój udział i/lub przekaż je znanym Ci rodzinom zastępczym

-          pomóż nam zgromadzić upominki , nagrody ...

-          prześlij nasz Newsletter do pięciu swoich przyjaciół.

-          Ustaw na swojej stronie nasz baner: baner.doc

 

 

 

>>Zacznij Rozdawać Ciepłe i Puchate

 

                           Konrad Dudek "Conrado"<<

 

 

Podczas studiów miałem zajęcia w budynku jednej ze szkół średnich. Na ścianie w korytarzu wisiało sympatyczne i pouczające opowiadanie. Od tamtej pory minęło już trochę czasu i nie pamiętam go dokładnie. Mogę coś przekręcić, jednak najważniejszy jest jego sens. A brzmiało mniej więcej tak:

 

Historia o ciepłym i puchatym

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

"W pewnym miasteczku ludzie byli szczęśliwi i przyjaźnie nastawieni do siebie. Wszyscy dzielili się ciepłym i puchatym. Sąsiedzi żyli w zgodzie ze sobą, rodzice z dziećmi, nauczyciele z uczniami...

 

Pewnego razu do miasteczka dotarła zła wiedźma, która sprzedawała zimne i kolczate. Niestety nikt nie chciał go kupować. Zaczęła więc wmawiać ludziom, że jeśli nadal będą rozdawać ciepłe i puchate szybko je stracą. Ludzie jej uwierzyli i głęboko pochowali ciepłe i puchate. Za to zimne i kolczate szybko się rozprzestrzeniło na całe miasteczko.

 

Sąsiedzi przestali żyć ze sobą w zgodzie, rodzice z dziećmi, nauczyciele z uczniami również. Ludzie zamykali się w domach. Zapanowała złość i nienawiść.

 

Aż pewnego dnia do miasteczka przeprowadziła się pewna kobieta. Nie wiedziała o tym co wiedźma naopowiadała ludziom.

Sama rozdawała wszędzie ciepłe i puchate. Ludzie zobaczyli, że wcale jej tego nie ubywa. Wkrótce inni też zaczęli wyciągać z ukrycia ciepłe i puchate aby dzielić się z innymi.

Mieszkańcy zrozumieli, że im bardziej dzielą się ciepłym i puchatym, tym więcej sami go mają. Wypędzili z miasteczka złą wiedźmę i znów zapanowała zgoda i szczęście..."

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Oczywiście "ciepłe i puchate" z opowiadania to nic innego jak uśmiech, dobre słowa i gesty, przyjazne nastawienie. "Zimne i kolczate" to złość, nienawiść, zazdrość i wszelkie negatywne uczucia.

 

Im więcej dzielimy się ciepłym i puchatym tym więcej go mamy. Niestety podobnie jest z "zimnym i kolczatym". Dlatego tak ważne jest dawanie innym ciepłego i puchatego. To co rozdajemy zależy od nas. Musimy być jednak świadomi tego, że inni będą to przekazywać dalej.

 

Śniegowa kula emocji

 

Małe, niewinne złośliwości często zaczynają obrastać w kolejne. Zupełnie jak śniegowa kula. Taka kula złości w końcu staje się tak duża, że zmiata wszystko co napotka po drodze.

 

Niestety, gdy coś nam się nie udaje mamy skłonność do odreagowywania na innych. Przenosimy na nich nasze napięcie, nerwy i zły nastrój a oni odreagowują na kolejnych osobach.

 

Coś Ci nie wyszło w pracy. Akurat nawinął się kolega, więc mu się oberwało. Za chwilę ze zdenerwowania miał spięcie z szefem, który teraz odgrywa się na wszystkich. Po pracy pole rażenia przenosi się na rodziny pracowników itd...

 

Negatywna spirala nakręca się, aż w końcu natrafi na osobę, która potrafi opanować emocje i zamiast zimnym i kolczatym odwzajemni się ciepłym i puchatym. Czasami jednak może być za późno. Ktoś zdenerwowany może przecież zrobić coś głupiego lub spowodować wypadek.

 

Otrzymujesz to co dajesz

 

Jak więc widać emocje jakie dajemy innym mają naprawdę duże znaczenie. Drobne ale miłe gesty potrafią niemal każdą osobę wprawić w dobry nastrój na cały dzień. Powiedz chociaż od czasu do czasu komplement żonie, dziewczynie, mężowi, dziecku, koleżance z pracy czy zmęczonej sprzedawczyni w sklepie. Pomyśl o drobnych prezencikach dla osób, które naprawdę cenisz.

 

Staraj się być zawsze osobą z ciepłym i puchatym. Rozdawaj ciepłe i puchate bez spodziewania się tego samego w zamian. Jeśli dobro nie przyjdzie do Ciebie od tej strony, w którą je posłałeś, z pewnością przyjdzie od innej. Otrzymujesz to co dajesz.

 

----------

Redaktor i właściciel serwisu Akademia Wiedzy Praktycznej, poświeconego sukcesowi, samodoskonaleniu i rozwojowi osobistemu  www.akademiawiedzy.com

----------

Ten artykuł pochodzi z serwisu www.artykularnia.pl - źródła darmowych artykułów do przedruku!

 

 

 

 

->>  Cytat Miesiąca <<

 

 

Kogo ominęły cierpienia, ten powinien poczuwać się

w obowiązku łagodzenia cierpień innych.”

 

                                   Albert Szweitzer

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za uwagę - to wszystko tym razem.
Życzę powodzenia i do zobaczenia wkrótce!
Zdzisław Brewiński   
brewa88@wp.pl


** Wszystko to, co zrobimy dla dobra rodziny przyjmującej dziecko, będzie dobrem dla niego samego...**

 

 Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM
tel  042 671 35 76
Odwiedź naszą witrynę
http://www.ja-i-moj-dom.jasky.pl

 

 

->> Jak się zapisać albo wypisać z  listy dystrybucyjnej? <<

 

 

-Żeby się zapisać wyślij emaila do brewa88@wp.pl
- Żeby się wypisać wyślij emaila do brewa88@wp.pl

 


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony