Fundacja JA I MÓJ DOM zatrudni osobę na umowę zlecenie na stanowisko fundraisera. Kontakt: 506 482 113. Wolontariusze mile widziani. POMAGAJ Z NAMI.

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Mapa strony
Stało się 10.04.10


Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Pomagaj z nami
 


  Przyjmiemy każdą pomoc:
   - bezpośrednią (zostań
     naszym wolontariuszem);
   - finansową;
   - rzeczową.

      Nasze konto bankowe:

05 1020 3352 0000

1002  0112 4031
 


 Fundacja JA I MÓJ DOM wspiera rodziny zastępcze różnego typu, w tym zorganizowane grupy rodzin.
 
 


 

  Oferta  dla  rodzin z ro- dzinnej  pieczy zastęp - czej -  dla  rodziców  zas- tępczych  oraz biologicz- nych. 

Zobacz w Aktualnosciach.

 

 

 

Zarząd Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa zaprasza na swoją  stronę:

/stara strona/
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Łodzi

/nowa strona/

Łódzki Oddział Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa 

 


Serdecznie witamy na naszej stronie  

* Jeżeli jesteś, byłeś lub pragniesz zostać rodziną zastępczą lub adopcyjną...

* Jeżeli nie jest ci obojętny los dzieci osamotnionych, odrzuconych, osieroconych ...

* Jeżeli masz doświadczenie w pracy z rodzicami i dziećmi...

* Jeżeli chcesz i możesz pomóc innym ...

... dobrze trafiłeś.

Ta strona jest właśnie dla Ciebie !

Nasza Fundacja wyrosła z doświadczeń  bycia rodzicem zastępczym w różnych formach prawnych zastępczego rodzicielstwa... dla 21 dzieci.

Nazwa "FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ..." określa, że organizacja ta ma wspierać osoby rodzinnie wychowujące dzieci osierocone, wspólnie z nimi zamieszkujące oraz biorące za nie moralną i prawną odpowiedzialność.

"... JA I MÓJ DOM"  pozwala natomiast na indywidualne utożsamianie się z tą Fundacją zarówno każdemu z członków zastępczego domu rodzinnego, jak również każdemu z fundatorów, darczyńców i sponsorów.

Odwiedzaj nas często !

 
 
Fundacja
Rodzinnej Opieki Zastępczej
JA I MÓJ DOM
Nr KRS  0000199423
 

 

Wszystkim, którzy przekazali swój 1% podatku za 2015 rok na  wspieranie działań naszej Fundacji na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej opiece zastępczej

S E R D E C Z N I E         D Z I Ę K U J E M Y !  P R O S I M Y    P O N O W N I E> 

 

 

 

.


   Serdecznie dziękujemy   wszystkim, którzy
   przekazali nam

 swój 1% podatku.  
 

          Dziękujemy   wszystkim,
   którzy  mają  swój   udział
  w  radości naszych dzieci.
 
 
Zbiorcze informacje 
o wskazaniach  1% za 2015 rok
  są umieszczone w tabeli na stonie:
.
...                                    

 

 
Również w tym roku każdy może mieć wpływ
na zakres prac
Fundacji JA I MÓJ DOM.

Przekaż swoje wsparcie

na konto Fundacji
z dopiskiem przeznaczenia darowizny.

Wskaż  na które zadanie przeznaczasz swoją pomoc:

- 30 Maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego;
- Gwiazdka dla dzieci z pieczy zastępczej;
- System Wsparcia RZ;
- Opieka Następcza.

Zostań sponsorem działań
na rzecz
zastępczego rodzicielstwa.


 

 
  Wolontariusze Fundacji JA I MÓJ DOM przeprowadzają zbiórkę publiczną w holu przy kasach w SELGROS II.
Prosimy o pomoc:

POMAGAJ Z NAMI 3

 


Zobacz kody rodzin zastępczych będących pod opieką Fundacji.
Pomagaj z nami
.

 

  

 

 

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony